Aby utworzyć stronę hotelu / kategorii, przejdź do "Strony > Dodaj nową", wybierz element "Accommodation" w programie Visual Composer i wprowadź swój hotel / category slug in the "Hotel / Category" field.